Smluvní podmínky používání platformy eBIZ

Následující ustanovení (dále jen „smluvní podmínky“) se vztahují na používání platformy eBIZ (dále jen „platforma“) a všechny transakce na této platformě.

 

Oddíl 1 - Poskytnutí platformy

 

(1) Platforma je hostována společností Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Německo (hostitelský poskytovatel)

(2) Platforma je v Česku provozována společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. (poskytovatel služby).

(3) Platforma je vyhrazena výlučně pro použití současnými distributory, dealery a koncovými zákazníky společnosti Konica Minolta (všichni dále jen „zákazníci“).

(4) Platforma je k dispozici za poplatek dle platného ceníku nebo dle uzavřené smlouvy. Veškeré výdaje nebo jiné náklady plynoucí z užívání platformy (tj. používání internetu, vlastní administraci nebo pořízení nezbytného hardwaru nebo softwaru) nese zákazník.

(5) Společnost Konica Minolta si vyhrazuje právo kdykoli ukončit nebo změnit služby poskytované platformou, zcela nebo částečně, podle vlastního uvážení.

(6) Společnost Konica Minolta nenese odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu platforma nebo její části nejsou někdy nebo po nějakou dobu k dispozici.

 

Oddíl 2 - Použití platformy

 

(1) Společnost Konica Minolta poskytne zákazníkovi na jeho žádost přístupové údaje, které jsou k využití platformy nezbytné. Žádost musí být podána provozující společnosti Konica Minolta, se kterou má zákazník smluvní vztahy. 

(2) Společnost Konica Minolta může přístup k platformě podle vlastního uvážení zamítnout, dočasně pozastavit / zablokovat nebo odvolat.

(3) Koncoví zákazníci společnosti Konica Minolta nejsou oprávněni distribuovat produkty a služby, které lze prostřednictvím platformy zakoupit. Mohou dodávat tyto výrobky a služby pouze pro interní účely nebo v rámci vlastního subjektu.

(4) Zákazník je výhradně odpovědný za bezpečné a zajištěné uchování svých přístupových údajů (např. hesel a/nebo jiných identifikátorů účtu). Zákazník musí provozující společnost Konica Minolta okamžitě informovat o neoprávněném použití svých přístupových údajů nebo účtu.

(5) Zákazník je vázán každou objednávkou, která vznikne prostřednictvím platformy s využitím jeho přístupových údajů a je výlučně odpovědný za veškeré činnosti, ke kterým na jeho účtu dochází.

 

Oddíl 3 - Podmínky pro objednávky a transakce

 

(1) Prezentace produktů a služeb, které lze objednat prostřednictvím platformy, nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný in-line katalog. Kliknutím na tlačítko objednání provede zákazník závaznou objednávku zboží, obsaženého v nákupním košíku.

(2) Přijmutím (elektronického) potvrzení objednávky od Konica Minolta - nikoli pouhým potvrzením o přijetí objednávky! - se závazná objednávka stává právně závaznou smlouvou.

(3) Smlouva je předmětem smluvních ujednání a pravidel, které již existují mezi provozující společností Konica Minolta a příslušným Zákazníkem. Pokud tato smluvní ujednání a pravidla nestanoví žádné zvláštní podmínky, použijí se ustanovení smluvně dohodnutých zákonů / právních předpisů.

 

Oddíl 4 - Závěrečná ustanovení

 

(1) Společnost Konica Minolta si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení kdykoli měnit, upravovat, doplňovat a odstraňovat jakoukoli část těchto smluvních podmínek. V případě změn se použijí Smluvní Podmínky, platné pro zákazníka v době zadání objednávky.

(2) Tyto Smluvní Podmínky, jakož i otázky týkající se jejich platnosti, obsahu a provádění jsou předmětem zákonů / právních předpisů, na kterých se zákazník a příslušná společnost Konica Minolta dohodli v již existujícím smluvním vztahu.

(3) Pokud by ustanovení v těchto Smluvních Podmínkách bylo neplatné nebo neuskutečnitelné, zbývající ustanovení nebo zbývající část ustanovení zůstávají v platnosti. Každé takové neúčinné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které splňuje záměr původního ustanovení a těchto Smluvních Podmínek.